رد کردن لینک ها

بومی‌سازی ایده‌های بین المللی

باید باور کنیم سرزمین‌مان ظرفیت‌های بسیاری برای ایجاد کسب‌وکار‌های نوپایی دارد که در بازارهای بین المللی ثابت شده هستند.

فرهنگ حرفه‌ای

کسب‌وکار‌هایی که در فرهنگ سازمانی خود حرفه‌ای نباشند دیر یا زود شکست می‌خورند.

افزایش ثروت

تجربه پول‌سازی مهم‌ترین رکن تاثیر گذار در استارتاپ‌های نوپاست.

در عمل سرمایه‌گذاری می‌کنیم

تجربه قابل اعتماد

325

طرح

83

ثبت ایده یا استارتاپ

27

کسب و کار ارزیابی شده

5

استارتاپ سرمایه‌گذاری شده

راه حل های کسب و کار

همکاران قابل اعتماد

آموزش

اعضای تیم‌های کارآفرین باید آموزش‌های لازم در تمامی تخصص‌های مورد نیاز اعم از تکنولوژی، مالی، کسب‌وکار، منابع انسانی و… ببینند.

زمان

زمان مناسب برای ورود به بازار تجربه و تخصص خاص خود را دارد. کارآمد ترین منتور‌ها در کنار تیم‌های کارآفرین قرار میگیرند.

بازخورد

کارآقرینان تنها کسانی هستند که همواره باید گوش شنوا و چشم بینا داشته باشند. از بازخوردها درس بگیرند و به موقع منابع مالی را صرف دغدغه‌هایشان کنند.