مجوزها

عضویت در انجمن شرکت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري و نظارت طرح‌ها

انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها، تنها تشکل صنفی غير دولتی می‌باشد که به عنوان نماينده مشاوران سرمايه‌گذاری به وسیله ارتباط با بانک صنعت و معدن و مشارکت در تدوين دستورالعمل‌ها، تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي مشاوران، نقش تعیین‌کننده‌ای را در جهت ارتقاء دانش سرمایه‌گذاری کشور ایفا می‌کند؛ همچنین همکاری با سیستم مالی و بانکی کشور در جهت توسعه و نیل به اهداف ملی سرمایه‌گذاری از دیگر دستاوردهای انجمن می‌باشد.

اخذ جوازتاسیس فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

شرکت گروه مشاورین جاوید سرمایه صدرا با توجه به ارائه طیف گسترده ای از خدمات تخصصی فنی و مهندسی، تلاش در جهت انجام مطالعات و اجرای طرح‌های صنعتی و تولیدی، و همچنین استفاده بهینه از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، توانسته است تنها تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این زمینه با عنوان جواز فنی و مهندسی و پروانه فنی و مهندسی دریافت نماید.

خط مشی اعضای انجمن

ما اعضای انجمن شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و نظارت طرح ها با امضای این خط مشی رعایت موارد زیر را در چارچوب عضویت خود در انجمن تعهد می کنیم :

وفاداری به هدف های تعیین شده در اساسنامه و تشکیلات انجمن

پایبندی به اخلاق و اصول حرفه ای

کوشش برای ارتقای جایگاه حرفه ای، علمی، اجتماعی و اقتصادی انجمن

دفاع از منافع قانونی و مشروع اغضا و انجمن

تلاش برای حفظ محیط حرفه ای و غیر سیاسی انجمن

توسعه جایگاه انجمن و شرکت های عضو

صداقت و امانتداری نسبت به منافع مشروع مشتریان و تامین کنندگان مالی طرح ها

توجه و دقت در طرح های امکان سنجی و توجیهی به عنوان سرمایه ملی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و منافع

توسعه فرهنگ سازی در محیط های کار و سرمایه برای استفاده بهینه از مواد و انرژی و عرضه کار و خدمت با کیفیت برتر

آموزش مستمر برای بهبود روشها و شناسایی عوامل موثر در اهداف و شیوه سرمایه گذاری

توسعه همکاری با دولت و نهادهای قانونی برای موثر کردن فعالیت انجمن و اعضا

Avatar

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه

 ۴۵۰۰۱ ایزو

ایزو ۴۵۰۰۱

ایزو ۹۰۰۱

ایزو ۹۰۰۱

ایزو ۹۰۰۱

ایزو ۱۴۰۰۱