تهیه طرح توجیهی

نگارش طرح توجیهی فنی- اقتصادی منطبق بر استاندارد سیستم بانکی کشور یکی از خدمات گروه مشاورین جاوید سرمایه صدرا می باشد. ارائه طرح توجیهی برای دریافت وام یا تامین سرمایه یکی از اصلی ترین مستنداتی است که کسب و کارها باید به تهیه آن بپردازند. بررسی شرایط بازار، میزان هزینه لازم برای اجرای طرح و همچنین سودآوری آینده پروژه در این طرح پیش بینی می شود. ریسک های موجود در برنامه بررسی شده و میزان اثرگذاری هرکدام به همراه اقدامات پیشگیرانه تعبیه می شود. مشاورین مالی و متخصصین ما در گروه مشاورین جاوید سرمایه صدرا با تحلیل کامل از میزان سودآوری طرح ها در بازارها و صنایع مختلف؛ ضمن آشنایی با قوانین و مقررات مالی و بانکی کشور؛ تحلیل های موردنیاز برای شرکت های تامین سرمایه و بانک ها را مطابق استانداردهای بانکی و مالی کشور ( به ویژه بانک صنعت و معدن) تدوین کرده و طرحی واقع بینانه با تحلیل همه جانبه تدوین می کنند.

نوشتن طرح توجیهی
خدمات گروه مشاورین جاوید سرمایه صدرا در حوزه طرح توجیهی:
بررسی بازار

متخصصین ما ضمن تحلیل میزان سودآوری بازار موردنظر شما؛ نقاط ضعف و قوت را تحلیل کرده و موقعیت مناسب را شناسایی می کنند. همچنین استراتژی ورود به بازار را تحلیل کرده و موانع موجود برای رسیدن به هدف فروش را پیش بینی می کنند.

بررسی هزینه و سود

یکی از مهم ترین بخش های هر طرح توجیهی، بررسی هزینه های طرح و میزان درآمد و سودآوری آن می باشد. هزینه ها باید به گونه ای باشد که با سرمایه موردنیاز طرح قابلیت اجرا داشته باشد. ریسک افزایش قیمت و یا ریسک های مالی مختلف باید در بخش هزینه ای تحلیل شوند. شروع درآمد و سودآوری نیز باید به دقت بررسی شده و پارامترهای مهم مانند نقطه سر به سر، بازده داخلی، جریان مالی و سایر پارامترهای مهم مشخص شوند.

بررسی ریسک

به دلیل عدم ثبات اقتصادی ممکن است پارامترهای مهم مانند قیمت یا تورم در طول زمان دچار تغییرات گسترده شوند. بنابراین لازم است تا بر مبنای شرایط مختلف از بدبینانه تا خوشبینانه ترین حالت طرح بررسی شده و سودآوری طرح مورد تایید شود.

بررسی فنی

طبیعی ست که در هر فعالیت اقتصادی، دستگاه ها یا تجهیزاتی وجود دارند که آنها نیز توسط تیم متخصصین ما بررسی شده و مشخصات آنها تعیین می شود. همچنین در صورت لزوم دانش فنی (OPC، FPC) نیز برای تولید محصول یا خدمات تهیه می گردد.

بررسی مالی و اقتصادی طرح

طبیعی است که طرحی برای سرمایه گذار جذاب است که سودآوری آن در زمان کوتاه و با ریسک کم همراه باشد. در گروه مشاورین جاوید سرمایه صدرا، با استفاده از نرم افزار کامفار (COMFAR) مدل اقتصادی و مالی طرح بررسی و سودآوری بودن طرح مشخص می گردد

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس گرفته و یا اطلاعات تماس خود را ثبت نموده تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

تماس با ما
ثبت اطلاعات شما